top of page

Polityka prywatności

**Niniejsza polityka prywatności witryny („Polityka prywatności” lub „Polityka”) opisuje politykę https://pewexonline.com/ (zwaną dalej „Pewexonline”, „Stroną” lub „Witryną”) dotyczącą gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji o Tobie w związku z korzystaniem z domeny https://pewexonline.com oraz wszystkich powiązanych produktów wymienionych na naszej Witrynie. Terminy „my”, „nas” lub „nasz” odnoszą się do https://pewexonline.com/. Korzystając z usługi dostępnej na naszej Witrynie, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nas informacji o Tobie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Witryna jest własnością i jest kontrolowana przez PEWEX GROUP INC.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany, poprawy lub modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie, a zmiany te wejdą w życie z chwilą opublikowania. Za każdym razem, gdy nastąpi zmiana, wyświetlimy informację o tym na naszej Stronie oraz powiadomimy Cię e-mailem. Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w sposób zgodny z Polityką prywatności obowiązującą w momencie przesłania informacji, chyba że wyrazisz zgodę na nową lub zmienioną politykę.

 

Pod każdym względem, korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki prywatności.

 

1. Wstęp

 

1.1 Twoja prywatność jest ważna zarówno dla Ciebie, jak i dla nas, dlatego będziemy chronić informacje, które nam udostępniasz. Aby chronić Twoją prywatność, Witryna przestrzega różnych zasad zgodnie z ogólnoświatowymi praktykami dotyczącymi prywatności i ochrony danych klientów.

 

1.2 W Pewexonline zobowiązujemy się do poszanowania Twojej prywatności w Internecie i dostrzegamy potrzebę odpowiedniej ochrony i zarządzania wszelkimi danymi osobowymi („Dane osobowe”), które nam udostępniasz. Do celów niniejszej Polityki, Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane do identyfikacji osoby, w tym między innymi imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres fizyczny oraz adres e-mail lub inne dane kontaktowe, niezależnie od tego, czy w pracy, czy w domu. Ogólnie rzecz biorąc, możesz odwiedzać strony internetowe Witryny bez informowania nas o tym, kim jesteś, ani ujawniania jakichkolwiek Danych osobowych o sobie. Jeśli jednak zostaną nam ujawnione Dane Osobowe, nie będziemy sprzedawać ani udostępniać nikomu treści Danych Osobowych i stosujemy najnowocześniejsze środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed nieautoryzowanymi użytkownikami.

 

1.3 PEWEX GROUP INC jest zgodny z normami UE-USA Privacy Shield Framework i Szwajcaria-USA Privacy Shield Framework określonymi przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przesyłanych z Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Firma PEWEX GROUP INC poświadczyła Departamentowi Handlu Stanów Zjednoczonych, że przestrzega zasad Prywatności. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między warunkami niniejszej polityki prywatności a zasadami Privacy Shield Framework, zasady Privacy Shield Framework mają pierwszeństwo. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarcza Prywatności i zapoznać się z naszą certyfikacją, odwiedź stronę https://www.privacyshield.gov/.

 

2. Informacje, które zbieramy i jak je wykorzystujemy

 

2.1 Kiedy odwiedzasz lub korzystasz z naszej usługi, zbieramy i przechowujemy informacje o Tobie, Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym oraz Twoich działaniach. Informacje te mogą obejmować między innymi:

 

2.2.1 adres IP Twojego komputera; informacje techniczne o Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym (takie jak rodzaj urządzenia, przeglądarka internetowa lub system operacyjny);

 

2.2.2 unikalny numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego (jeśli jest dostępny), położenie geograficzne urządzenia mobilnego (konkretna lokalizacja geograficzna, jeśli włączyłeś zbieranie tych informacji lub ogólna lokalizacja geograficzna automatycznie);

 

2.2.3 Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy i inne informacje, które możesz podać na swoim koncie, takie jak płeć i data urodzenia;

 

2.2.4 jak długo odwiedzałeś nasz serwis i z jakich funkcji korzystałeś;

 

2.2.5 zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych. Ponadto zgadzasz się nie korzystać z naszych usług w celu wysyłania nam poufnych informacji, w przypadku których nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne, poważne lub katastrofalne szkody lub wpływ na Pewexonline, osoby, których dane dotyczą, lub strony ufające. Informacje wrażliwe obejmują hasła, dane uwierzytelniające/autoryzacyjne, informacje podlegające ścisłym wymaganiom regulacyjnym lub umownym dotyczącym obsługi (np. PCI, HIPAA oraz stanowym i federalnym przepisom dotyczącym bezpieczeństwa danych), takie jak informacje o kartach kredytowych, numery kart kredytowych, numery CIV (trzycyfrowe kody kart Visa i MasterCard, czterocyfrowy kod karty American Express) oraz informacje z paska magnetycznego, numery ubezpieczenia społecznego, numery prawa jazdy, numery paszportów, wydane przez rząd numery identyfikacyjne, informacje o koncie finansowym, dane dotyczące zdrowia, dane biometryczne, informacje umożliwiające identyfikację osób świadomie zebrane od dzieci poniżej 13 roku życia lub korzystających z usług internetowych skierowanych do dzieci, dane geolokalizacyjne w czasie rzeczywistym, które pozwalają zidentyfikować daną osobę, tajemnice przedsiębiorstwa uznane za wysoce poufne (np. wysoce poufne strategie biznesowe i komunikacja, wrażliwa komunikacja prawnik-klient uprzywilejowana i poufna). Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy Twoje dane użytkownika na naszych serwerach, aby zapewnić Ci możliwość lepszego utrzymywania i ulepszania Twoich usług. Możemy również wykorzystywać dane w formie zagregowanej do własnych celów. Nasze usługi przesyłają dane do serwerów przechowujących dane użytkowników w Stanach Zjednoczonych („USA”) i poza USA.

 

2.3 Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku ujawnienia (nieumyślnego lub innego) jakichkolwiek informacji dotyczących konta użytkownika i/lub informacji dotyczących lub dotyczących transakcji online przy użyciu kart kredytowych/debetowych i/lub ich procesu weryfikacji i szczegółów, ani za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub nieścisłości w odniesieniu do jakichkolwiek informacji ujawnionych i wykorzystanych w ten sposób, niezależnie od tego, czy w ramach procesu prawnego, czy w inny sposób.

 

2.4 Wykorzystujemy te informacje, aby poprawić funkcjonalność i jakość Usług, a także spersonalizować Twoje doświadczenia. Używamy tych informacji również do wyświetlania odpowiednich reklam, zapewniania wsparcia, wysyłania wiadomości i przestrzegania zobowiązań prawnych.

 

2.5 Należy pamiętać, że niektóre z tych informacji są gromadzone automatycznie, bez dobrowolnej decyzji o przekazaniu nam tych informacji.

 

3. Zawiadomienie

 

Zapytamy Cię, kiedy będziemy potrzebować informacji, które Cię identyfikują lub pozwalają nam się z Tobą skontaktować. Ogólnie rzecz biorąc, informacje te są wymagane, gdy tworzysz rejestrację lub identyfikator logowania w Witrynie lub gdy łączysz się lub przeglądasz powiązane witryny, linkowane lub wymienione w naszej Witrynie lub dołączasz do witryny premium o ograniczonym dostępie. Używamy Twoich danych osobowych do czterech głównych celów:

a. Ułatwienie korzystania z witryny bez konieczności wprowadzania informacji więcej niż raz;

b. Aby pomóc Ci szybko znaleźć usługi lub informacje, których szukasz;

c. Aby pomóc nam tworzyć treści najbardziej dla Ciebie odpowiednie;

d. Aby powiadomić Cię o ofertach specjalnych, zaktualizowanych informacjach i innych nowych usługach dostępnych w naszej Witrynie.

 

4. Usługi stron trzecich
Nasze usługi mają na celu umożliwienie przydzielania zadań pracownikom terenowym, komunikowanie się z pracownikami terenowymi i klientami („Użytkownikami”) oraz przeglądanie informacji dotyczących aktywności pracowników terenowych. Pewexonline robi to częściowo za pomocą GPS i innych czujników na urządzeniach, na których działa nasze oprogramowanie i aplikacje. Niektóre informacje są automatycznie gromadzone od lub na temat Twoich Użytkowników i pracowników terenowych podczas korzystania z naszych usług i mogą obejmować na przykład współrzędne geograficzne, numery telefonów, nazwiska i adresy.

 

5. Zgoda

 

5.1 Jeśli zdecydujesz się nie rejestrować ani nie podawać Danych osobowych, nadal możesz korzystać z większości Witryny. Ale nie będziesz mieć dostępu do obszarów wymagających rejestracji. Jeśli zdecydujesz się zarejestrować, będziesz mógł wybrać rodzaje informacji, które chcesz od nas otrzymywać, subskrybując różne usługi, takie jak nasze elektroniczne biuletyny. Jeśli nie chcesz, abyśmy komunikowali się z Tobą w sprawie innych ofert dotyczących programów, wydarzeń lub Usług Witryny za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty lub telefonu, możesz wybrać opcję stwierdzającą, że nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości.

 

5.2 Uzyskując dostęp do naszej Witryny, wyrażasz zgodę na zgodne z prawem udostępnianie danych stronom trzecim, które działają w naszym imieniu w celu świadczenia usług, przestrzegania prawa lub odpowiadania na zgodne z prawem wnioski i procedury prawne (pod warunkiem, że Pewexonline dołoży wszelkich starań, aby powiadomić Cię, jeśli firma Pewexonline otrzymała zgodne z prawem żądanie udostępnienia informacji), w celu ochrony praw i własności firmy Pewexonline, naszych agentów, klientów i innych osób, w tym w celu egzekwowania naszych umów, zasad i warunków użytkowania w nagłych wypadkach, w tym w celu ochrony danych osobowych bezpieczeństwo każdej osoby; oraz w celu zawarcia umowy biznesowej (lub negocjowania umowy biznesowej) obejmującej sprzedaż lub przeniesienie całości lub części naszej firmy lub aktywów (transakcje biznesowe mogą obejmować na przykład fuzję, finansowanie, przejęcie, zbycie lub upadłość transakcja lub postępowanie).

 

5.3 Połączenia wykonywane przez sieć komórkową w ramach konkretnej transakcji będą rejestrowane w dziennikach połączeń CRM.

 

6. Dostęp
Zapewnimy Ci środki zapewniające, że Twoje dane osobowe są poprawne i aktualne. Możesz przejrzeć i zaktualizować te informacje w dowolnym momencie w sekcji logowania. Tam możesz:

a. Przeglądać i edytować dane osobowe, które już nam przekazałeś;

b. Poinformować nas, czy chcesz, abyśmy przesyłali Ci informacje marketingowe, czy też chcesz, aby osoby trzecie przesyłały Ci swoje oferty pocztą;

c. Zapisać się do biuletynów elektronicznych o naszych usługach i produktach;

d. Zarejestrować. Po zarejestrowaniu nie będziesz musiał tego robić ponownie. Gdziekolwiek wchodzisz na Witrynę, Twoje informacje pozostają z Tobą.

 

7. Bezpieczeństwo

 

7.1 Witryna podjęła zdecydowane środki w celu ochrony bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i zapewnienia, że Twoje wybory dotyczące ich zamierzonego wykorzystania są honorowane. Podejmujemy silne środki ostrożności, aby chronić Twoje dane przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem lub ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

 

7.2 Odgrywasz również znaczącą rolę w ochronie swoich informacji. Nikt nie może zobaczyć ani edytować Twoich danych osobowych bez znajomości Twojej nazwy użytkownika i hasła, więc nie udostępniaj ich innym.

 

7.3 Bezpieczeństwo danych: Oprócz powyższego Pewexonline będzie utrzymywać procedury i praktyki bezpieczeństwa w celu bezpiecznego przechowywania i ochrony wszystkich danych osobowych dotyczących użytkownika końcowego („PII”), które są gromadzone przez Pewexonline i przechowywane w bazie danych będącej własnością lub kontrolowane przez Pewexonline („Baza Danych”), przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub utratą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem. Takie procedury i praktyki bezpieczeństwa są wdrażane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami o ochronie danych i są odpowiednie do charakteru gromadzonych informacji oraz są dostosowane do standardowych praktyk branżowych w zakresie zarządzania, transportu i przechowywania informacji umożliwiających identyfikację.

 

8. Powiadomienie dla rodziców

 

8.1 Chcemy pomóc Ci chronić prywatność Twoich dzieci. Zachęcamy do rozmowy z dziećmi (poniżej 13 lat) na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z ich danych osobowych podczas korzystania z naszej Witryny. Serwis nie publikuje treści o charakterze szkodliwym, uwłaczającym lub pornograficznym. Jednak Witryna nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli Twoje dzieci przekażą nam jakiekolwiek Dane osobowe bez zgody rodziców. Jeśli dowiesz się, że dziecko przekazało nam dane osobowe bez zgody rodziców, skontaktuj się z nami pod adresem admin@pewexonline.com. Jeśli dowiemy się, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało nam Dane osobowe bez zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia takich informacji i zamknięcia konta dziecka.

 

9. Rejestracja

 

9.1 Kiedy logujesz się na bezpiecznych stronach Witryny, możemy poprosić Cię o zarejestrowanie się elektronicznie. Kiedy to zrobisz, połączymy Twoje dane rejestracyjne z wszelkimi informacjami, które już nam pozostawiłeś (nazywamy te informacje Twoim osobistym profilem). Jeśli wcześniej się u nas nie rejestrowałeś, tworzymy dla Ciebie osobisty profil na podstawie informacji rejestracyjnych. Jeśli kiedykolwiek zechcesz przejrzeć lub zaktualizować te informacje, możesz odwiedzić Stronę, kliknąć Aktualizuj profil i edytować dowolne Dane Osobowe w swoim profilu.

 

10. Profile klientów

 

10.1 Jak wspomniano powyżej, każdy zarejestrowany klient posiada unikalny profil osobisty. Każdemu profilowi przypisany jest unikalny osobisty numer identyfikacyjny, który pomaga nam zapewnić, że tylko Ty masz dostęp do swojego profilu.

 

10.2 Pliki cookies: Kiedy odwiedzasz naszą Witrynę, możemy umieszczać „pliki cookies” na Twoim komputerze, aby Cię rozpoznać. Robimy to, aby przechowywać Twoje preferencje, zbierać dane statystyczne i śledzić korzystanie z naszego serwisu. Pliki cookies są szeroko stosowane, a większość przeglądarek internetowych jest początkowo skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptować pliki cookies. Jeśli wolisz nie akceptować plików cookies, możesz odpowiednio dostosować i skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki. Jeśli jednak wyłączysz pliki cookies lub odmówisz przyjęcia prośby o umieszczenie pliku cookies, niektóre funkcje i usługi w Witrynie mogą nie działać prawidłowo. Firmy reklamowe (w tym między innymi Google i Facebook) mogą również umieszczać pliki cookies na Twoim komputerze, aby śledzić Twoje działania w różnych witrynach, aby mogły wyświetlać ukierunkowane reklamy. Oprócz powyższego prosimy o zapoznanie się z naszą polityką dotyczącą plików cookie na https://www.pewexonline.com/prywatnosc,p6.html.

 

10.3 Zapewniamy dostęp do danych użytkownika i możliwość usunięcia dowolnych danych użytkownika. Podejmujemy również uzasadnione pod względem handlowym kroki w celu ochrony danych użytkownika. Możemy również zbierać informacje rejestracyjne i inne informacje o Tobie jako naszym kliencie za pośrednictwem naszej Witryny. Nasze zbieranie i wykorzystywanie informacji zebranych o Tobie na naszej stronie internetowej podlega niniejszej Polityce prywatności.

 

11. Co robimy z informacjami, które udostępniasz?

 

11.1 Dołączając do nas, przekazujesz nam swoje dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail. Używamy tych informacji, aby wysyłać Ci aktualizacje dotyczące naszych usług, kwestionariusze do mierzenia Twojego zadowolenia z naszych usług oraz ogłoszenia o nowych i ekscytujących usługach, które oferujemy.

 

11.2 Ujawnimy Twoje dane osobowe bez powiadomienia tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby: (a) potwierdzić przepisy prawa lub zastosować się do procesu prawnego doręczonego Strona; (b) chronić i bronić praw lub własności Pewexonline; oraz (c) działać w pilnych okolicznościach w celu ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników Pewexonline lub społeczeństwa.

 

12. Udostępnianie i ujawnianie informacji

 

12.1 Nie wypożyczamy ani nie sprzedajemy Twoich danych osobowych innym osobom (za wyjątkiem Twojej zgody) lub firmom niepowiązanym, z wyjątkiem świadczenia usług, o które prosiłeś, w następujących okolicznościach:

a. Odpowiadamy na nakazy sądowe, postępowania sądowe lub w celu ustalenia lub wykonania naszych praw lub obrony przed roszczeniami prawnymi.

b. Uważamy, że konieczne jest udostępnianie informacji w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań w związku z nielegalnymi działaniami, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami wiążącymi się z potencjalnym zagrożeniem fizycznego bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby, naruszeniami warunków korzystania z Witryny lub w inny sposób wymagany przez prawo.

c. Możemy przekazać informacje o Tobie tylko wtedy, gdy zostaniemy przejęci przez inną firmę lub osobę. W takim przypadku Witryna powiadomi Cię, zanim informacje o Tobie zostaną przekazane i zostaną objęte inną polityką prywatności.

d. Może być konieczne skontaktowanie się z Tobą w celu spełnienia lub współpracy z żądaniem prawnym. W tym celu wykorzystamy podany nam przez Ciebie adres e-mail. Wszelka korespondencja wysłana przez nas na taki adres e-mail będzie uważana za przekazaną Tobie.

 

13. Poufność i bezpieczeństwo

 

13.1 Ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do pracowników, którzy naszym zdaniem muszą skontaktować się z tymi informacjami w celu dostarczenia Ci produktów lub usług lub w celu wykonywania swojej pracy.

 

13.2 Posiadamy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia, które są zgodne z przepisami prawa obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz w innych miejscach, w których świadczymy nasze usługi w celu ochrony Twoich danych osobowych. Dążymy do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi technologii, aby zapewnić ochronę i zachowanie Twojej prywatności. Ponadto przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów branżowych w celu ochrony przekazanych nam danych osobowych, zarówno podczas przesyłania, jak i po ich otrzymaniu. Jednak żadna metoda transmisji przez Internet lub urządzenie mobilne ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego, chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

 

14. Twoja zgoda

 

14.1 Korzystając ze Strony, wyrażasz zgodę na warunki naszej Polityki Prywatności oraz na przetwarzanie przez Stronę Danych Osobowych w celach podanych powyżej, a także w celach wyjaśnionych, w których my pod adresem https://www.pewexonline.com/ gromadzimy dane osobowe w sieci.

 

15. Informacje kontaktowe

 

15.1 Czekamy na Państwa uwagi dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności pod adresem kontaktowym podanym na stronie internetowej. W przypadku jakichkolwiek obaw dotyczących naruszenia niniejszej Polityki prywatności dołożymy wszelkich uzasadnionych ekonomicznie starań, aby rozwiązać ten problem. Warunki zawarte w niniejszej Polityce mogą zostać przez nas zmienione w dowolnym momencie. Pewexonline może swobodnie oferować swoje usługi każdemu klientowi/potencjalnemu klientowi bez ograniczeń.

 

15.2 Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności, PEWEX GROUP INC zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych. Osoby z UE i Szwajcarii, które mają pytania lub skargi dotyczące naszej polityki Tarczy Prywatności, powinny najpierw skontaktować się z PEWEX GROUP INC pod adresem: legal@pewexonline.com.

 

Firma PEWEX GROUP INC zobowiązała się ponadto do przekazywania nierozstrzygniętych skarg dotyczących Tarczy Prywatności do Usług Arbitrażu i Mediacji Sądowej (JAMS), alternatywnego dostawcy usług rozstrzygania sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

 

16. Różne

 

16.1 PEWEX GROUP INC podlega uprawnieniom dochodzeniowym i wykonawczym amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu (FTC) w odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przesłanych zgodnie z ramami Tarczy Prywatności.

 

16.2 W pewnych okolicznościach możesz powołać się na wiążący arbitraż w przypadku skarg dotyczących przestrzegania Tarczy Prywatności, gdy inne procedury rozstrzygania sporów zostały wyczerpane.

 

16.3 W kontekście dalszego przekazywania firma PEWEX GROUP INC jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje w ramach Tarczy Prywatności, a następnie przekazuje stronie trzeciej działającej jako agent w jej imieniu. PEWEX GROUP INC ponosi odpowiedzialność zgodnie z Zasadami, jeśli jego agent przetwarza takie dane osobowe w sposób niezgodny z Zasadami, chyba że organizacja udowodni, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie, które spowodowało szkodę.

Ostatnia Aktualizacja May 20 2024

bottom of page